7 Odyseja Historyczna Kutno-Leszczynek lipiec 2016

(169/173): (170/173): (171/173):
(172/173): (173/173):